Debtus

Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe nr 03/DEBTUS/2014

Informujemy, że w dniu 13.11.2014 r. zakończony został nabór ofert na usługi informatyczne w zakresie wykonania systemu B2B. W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/DEBTUS/2014 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Conor Interactive.pl_PLPL