Debtus

Globalna świadomość społeczna realizowana poprzez spójność i integralność

Nasz globalny program budowania społecznego zaangażowania w biznesie  został zapoczątkowany w 2013 roku w następstwie nieszczęśliwego trzęsienia ziemi w prowizji Syczuan w Chinach. Nasze działania wypływały i wypływają z przekonania, że bardziej uprzywilejowane jednostki lub organizacje mają obowiązki wykraczające poza zawodową i polityczną działalność. Są to przede wszystkim zobowiązania wobec społeczności i środowisk w których działamy.

Jako firma należąca do międzynarodowej sieci firm windykacyjnych  czujemy się zobowiązani aby wspierać tych, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji życiowej, tych których dotknęły katastrofalne konsekwencje klęsk żywiołowych. Nasza obietnica uczciwości dotyczy nie tylko najwyższych standardów pracy w branży windykacyjnej ale także chęci poprawy losów zwykłych ludzi – co czynimy stopniowo na miarę naszych możliwości.

Fund for the blind of Laski benefit from the TCM Group’s World Congress 2017 as we were enthralled by the exceptional voices of three magnificent ladies

July 18 2017 Blindness is defined as not being able to see anything, despite this some people are called blind, despite being partially sighted. This is because they cannot see clearly, but only see unfocused shapes or colours.

Read more

Proceedings of TCM Group’s 2016 Annual Charity Auction go to Dubai Cares and the eradication of poverty through education 

May 10, 2016TCM Group passionately shares Dubai Cares’—and Nelson Mandela’s—belief that education is one of the most powerful agents of change the world has ever known or will ever know.  

Read more

Meyer Children’s Hospital in Florence announced as the beneficiary of the 2015 Charity Auction

July 10, 2015If children are our future—and it is TCM’s conviction that they are—then how a nation attends to its children speaks volumes about how it attends to its own future.

Read more

Oct. 16, 2014Since the early 1990s, Chile has been one of the most politically stable and economically prosperous countries on the South American continent.

Read more

Luyang Town students receive new computers and school uniforms in the wake of 7.0-magnitude earthquake

June 27, 2013TCM members from across the global bring special gifts for a charity auction held to aid survivors in the earthquake-struck province of Sichuan.

Read more

Fund for the blind of Laski benefit from the TCM Group’s World Congress 2017 as we were enthralled by the exceptional voices of three magnificent ladies

July 18 2017 Blindness is defined as not being able to see anything, despite this some people are called blind, despite being partially sighted. This is because they cannot see clearly, but only see unfocused shapes or colours.

Read more
pl_PLPL