Debtus

USŁUGI POWIERNICZE I KORPORACYJNE

Pomożemy Twojej firmie w szybkim wejściu na lokalny rynek. Niektóre z naszych usług korporacyjnych i powierniczych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Współpracujemy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.

Bieżące doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem biznesu w Polsce w zakresie wszystkich podatków.

Chcesz dowiedzieć się wiecej – napisz do nas!
pl_PLPL