Pomożemy Twojej firmie w szybkim wejściu na lokalny rynek.

Niektóre z naszych usług korporacyjnych i powierniczych:

Księgowość
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
– sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
– reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS

Obsługa kadrowo – płacowa
– sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
– przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
– prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
– reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Audyt – współpracujemy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych

Doradztwo podatkowe – bieżące doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem biznesu w Polsce w zakresie wszystkich podatków.

Chcesz dowiedzieć się wiecej – napisz do nas robert@debtus.pl lub wojciech@debtus.pl lub skorzystaj z formularza tutaj

DEBTUS | ul. 17 Stycznia 10, 05-500 Piaseczno, Poland
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland | NIP/VAT 123 05 35 030
tel. +48 227350278 | fax. +48 227350279 | www.debtus.pl | biuro@debtus.pl

© 2024 Debtus.pl | Wdrożenie: Conor.pl

WindykacjaRaport kredytowyUbezpieczenie należnościInne
ZLEĆ