Debtus

POSZUKIWANIE DŁUŻNIKÓW I WEZWANIA PRZEDSĄDOWE

Aby uzyskać informacje na temat adresów meldunkowych obywateli Polski potrzebujemy poniższych informacji/dokumentów:

 • informacji o dłużniku, który jest przedmiotem sprawdzenia w rejestrze
 • imię, nazwisko, ostatni znany adres (najlepiej polski), data urodzenia, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • upoważnienie do reprezentacji od oryginalnego wierzyciela,
 • informację dotyczącą dokumentu wskazującego na prawny interes wierzyciela – faktura, kontrakt, decyzja, umowa etc.

*W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat ostatniego znanego adresu dłużnika w Polsce, nie możemy zagwarantować pozytywnego rezultatu poszukiwań (urząd może nie móc wskazać danych adresowych poszukiwanej osoby, jeśli nie będziemy dysponować bardziej szczegółowymi informacjami np. numerami dokumentów tożsamości, datą urodzenia, imionami rodziców).

Aby uzyskać informacje na temat zarejestrowanych pojazdów, kierowców lub właścicieli pojazdów potrzebujemy poniższych informacji/dokumentów:

 • informacji o pojeździe – np. numer rejestracyjny, numer VIN, szczegóły na temat pojazdu,
 • informacji o osobie – imię, nazwisko, ostatni znany adres (najlepiej polski), data urodzenia, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • upoważnienie do reprezentacji od oryginalnego wierzyciela,
 • informację dotyczącą dokumentu wskazującego na prawny interes wierzyciela – faktura, kontrakt, decyzja, umowa etc.

Jedną z usług dodatkowych, które oferujemy jest wezwanie do zapłaty podpisane i wysłane przez radcę prawnego. Jest to oficjalne wezwanie przygotowane przez adwokata. Wystosowanie takiego wezwania jest przede wszystkim ostatnią szansą dla dłużnika na polubowne rozwiązanie sprawy. Dla wierzyciela jest to również próba uniknięcia kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.
Aby wystosować takie oficjalne wezwanie do zapłaty, potrzebujemy poniższych dokumentów/informacji:

 • informacje dotyczące dłużnika – imię, nazwisko, ostatni znany adres (najlepiej polski),
 • upoważnienie do reprezentacji od oryginalnego wierzyciela,
 • informację dotyczącą dokumentu wskazującego na prawny interes wierzyciela – faktura, kontrakt, decyzja, umowa etc.

Chcesz dowiedzieć się wiecej – napisz do nas hubert@debtus.pl lub wojciech@debtus.pl

Chcesz dowiedzieć się wiecej – napisz do nas!
pl_PLPL