Debtus

Wizja | Misja | Wartości

WIZJA

Pragniemy stać się firmą windykacyjną pierwszego wyboru dla krajowych podmiotów działających na rynkach międzynarodowych oraz dla zagranicznych kontrahentów poszukujących wsparcia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasza przewaga to kompetencje naszych pracowników, jakość oferowanych usług oraz innowacyjność narzędzi windykacyjnych, takich jak nowoczesny proces wymiany danych z partnerami i klientami z całego świata poprzez hub komunikacyjny spełniający wszystkie obecne i planowane wymogi ochrony danych osobowych UE.

Realizację naszej wizji wspiera wiedza i wieloletnie doświadczenie w windykacji międzynarodowej oraz sieć sprawdzonych partnerów w 160 krajach na świecie.

MISJA

Naszą misją jest podnoszenie jakości usług finansowych i procesów windykacyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Kładziemy nacisk na poszanowanie każdej ze stron zaangażowanych w pierwotną transakcję handlową. Celem naszych działań jest umożliwienie partnerom dalszej, długoterminowej współpracy.

Globalna perspektywa naszej działalności promuje różnorodność oraz poszanowanie dla odmiennych sposobów pracy i jednocześnie ułatwia dostęp do najwyższej jakości usług windykacyjnych wszystkim uczestnikom zarówno międzynarodowego, jak i lokalnego rynku oraz administracji państwowej.

WARTOŚCI

Profesjonalizm

Wiedza, umiejętności i zaangażowanie to nasze podstawowe narzędzia i sposób współpracy z klientami. Kompetencje zespołu są koniecznym warunkiem sukcesu w rozwiązywaniu powierzonych nam spraw i zadań. Kształcimy się, rozwijamy nasze umiejętności myśląc o potrzebach klientów.

Różnorodność

Umiejętność myślenia oraz działania w sposób kreatywny i dostosowany do zróżnicowanych klientów i partnerów, to konieczność w środowisku międzynarodowym. Kompetencje kulturowe i szacunek dla różnorodnych potrzeb to nasza wiodąca wartość.

Relacje

Dbałość o jakość i długotrwałość relacji z naszymi klientami, a także relacje pomiędzy wie-rzycielami a dłużnikami jest nieodłącznym elementem i celem prowadzonych przez nas działań. Dalsza współpraca wierzycieli i dłużników jest dla nas wyznacznikiem właściwie wykonanych zadań.

Zaufanie

Budowanie oraz utrzymanie zaufania z naszymi współpracownikami, partnerami oraz klientami to jeden z głównych powodów naszego zaangażowania i ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Wierzymy, że zaufanie przyspiesza procesy biznesowe i gwarantuje długotrwałe korzyści oraz współpracę w dobrej atmosferze.

pl_PLPL