Wooden justice gavel and block with brass

Postępowanie sądowe

W przypadku wyczerpania możliwości polubownego rozwiązania sporu oferujemy asystę w postepowaniach sądowych przed sądami powszechnymi w zakresie prawa cywilnego i karnego, oraz w postepowaniach arbitrażowych/mediacjach. Obsługę prawną prowadzą licencjonowani prawnicy wraz z zespołem asystenckim.

Nasze usługi prawne:
– profesjonalna reprezentacja prawna w zakresie prawa cywilnego i karnego we wszystkich instancjach przed wszystkimi sądami, również przed Sądem Najwyższym,
– profesjonalna reprezentacja prawna w zakresie postępowania arbitrażowego, uznawanie wyroków sądów polubownych,
– uznawanie i wykonywanie wyroków sądów zagranicznych,
– gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej sporu,
– przygotowanie strategii postępowania,
– przygotowanie Klienta do sporu sądowego lub arbitrażowego,
– profesjonalna mediacja – jeśli istnieje możliwość polubownego zamknięcia sprawy bez udziału sądu, wyłącznie przy udziale profesjonalnego prawnika/radcy prawnego.

Oferujemy windykację sądową, w tym:
– postepowanie w trybie nakazowym,
– postepowanie upominawcze oraz Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) ,
– postępowanie zwykłe (spory cywilne, gospodarcze),
– postępowanie karne,
– przygotowanie i nadzorowanie postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
– wsparcie poszukiwania majątku dłużnika,
– nadzorowanie postepowania egzekucyjnego.

Etapy procedury:
– analiza prawna wierzytelności oraz posiadanych dokumentów,
– rekomendacja dla Klienta odnośnie optymalnej strategii prowadzenia sprawy,
– przygotowanie i złożenie pozwu lub wniosku oraz dalszych pism procesowych,
– pełna reprezentacja przed sądem,
– uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku,
– wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności,
– uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,
– zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku,
– egzekucja z majątku dłużnika.

Zagraniczne usługi prawne
Bycie częścią TCM Group International pozwala zaoferować naszym klientom usługi prawne w wielu państwach, w tym w Austrii, na Cyprze, Finlandii, Grecji, Holandii, Islandii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Chinach, Indiach, Izraelu, Japonii, Korei Południowej, Jemenie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ghanie, RPA, USA, Australii, Boliwii, Brazylii, Peru, Ukrainie, Rosji itd. *Usługi mogą się różnić pomiędzy sobą w zależności od konkretnego państwa – zapytaj o szczegóły robert@debtus.pl lub wojciech@debtus.pl

DEBTUS | ul. 17 Stycznia 10, 05-500 Piaseczno, Poland
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland | NIP/VAT 123 05 35 030
tel. +48 227350278 | fax. +48 227350279 | www.debtus.pl | biuro@debtus.pl

© 2024 Debtus.pl | Wdrożenie: Conor.pl

WindykacjaRaport kredytowyUbezpieczenie należnościInne
ZLEĆ