Debtus

Zapytanie ofertowe nr 07/DEBTUS/2015

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy windykacji międzynarodowej poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę DEBTUS HUBERT CZAPIŃSKI, zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usług eksperckich – Testy systemu B2B – weryfikacja pod kątem zgodności z procedurami prawnymi krajów UE.pl_PLPL