Debtus

Zapytanie ofertowe nr 06/DEBTUS/2015

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy windykacji międzynarodowej poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę DEBTUS HUBERT CZAPIŃSKI, zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usług eksperckich – Audyt IT – testy wdrożeniowe systemu B2B, testy penetracyjne.pl_PLPL