Debtus

Zapytanie ofertowe nr 03/DEBTUS/2014

Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-301/14-00

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy windykacji międzynarodowej poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę DEBTUS HUBERT CZAPIŃSKI, zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi informatyczne w zakresie wykonania planowanego systemu B2B.

Załącznik 1 – zalacznik_1_wzor_oferty_03_deb.docx
Załącznik 3 – zalacznik_3_03_deb.docx
Zapytanie ofertowe – zapytanie_ofertowe_system.docx

Specyfikacja – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/Debtus/2014 – jest do pobrania wyłącznie w siedzibie firmy po przedstawieniu oryginału właściwie podpisanego NDA.pl_PLPL