Debtus

Zapytanie ofertowe nr 01/DEBTUS/2014

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy windykacji międzynarodowej poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.” przez firmę DEBTUS HUBERT CZAPIŃSKI, zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi eksperckie w zakresie wykonania specyfikacji funkcjonalnej planowanego portalu.pl_PLPL