Globalna świadomość społeczna realizowana poprzez spójność i integralność

Nasz globalny program budowania społecznego zaangażowania w biznesie  został zapoczątkowany w 2013 roku w następstwie nieszczęśliwego trzęsienia ziemi w prowizji Syczuan w Chinach. Nasze działania wypływały i wypływają z przekonania, że bardziej uprzywilejowane jednostki lub organizacje mają obowiązki wykraczające poza zawodową i polityczną działalność. Są to przede wszystkim zobowiązania wobec społeczności i środowisk w których działamy.

Jako firma należąca do międzynarodowej sieci firm windykacyjnych  czujemy się zobowiązani aby wspierać tych, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji życiowej, tych których dotknęły katastrofalne konsekwencje klęsk żywiołowych. Nasza obietnica uczciwości dotyczy nie tylko najwyższych standardów pracy w branży windykacyjnej ale także chęci poprawy losów zwykłych ludzi – co czynimy stopniowo na miarę naszych możliwości.

DEBTUS | ul. 17 Stycznia 10, 05-500 Piaseczno, Poland
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland | NIP/VAT 123 05 35 030
tel. +48 227350278 | fax. +48 227350279 | www.debtus.pl | biuro@debtus.pl

© 2024 Debtus.pl | Wdrożenie: Conor.pl

WindykacjaRaport kredytowyUbezpieczenie należnościInne
ZLEĆ