Mature businessman shaking hands to seal a deal with his partner and colleagues in a modern office

Profesjonalizm

Wiedza, umiejętności i zaangażowanie to nasze podstawowe narzędzia i sposób współ-pracy z klientami. Kompetencje zespołu są koniecznym warunkiem sukcesu w rozwiązy-waniu powierzonych nam spraw i zadań. Kształcimy się, rozwijamy nasze umiejętności myśląc o potrzebach klientów.

Różnorodność

Umiejętność myślenia oraz działania w sposób kreatywny i dostosowany do zróżnicowa-nych klientów i partnerów, to konieczność w środowisku międzynarodowym. Kompetencje kulturowe i szacunek dla różnorodnych potrzeb to nasza wiodąca wartość.

Relacje

Dbałość o jakość i długotrwałość relacji z naszymi klientami, a także relacje pomiędzy wie-rzycielami a dłużnikami jest nieodłącznym elementem i celem prowadzonych przez nas działań. Dalsza współpraca wierzycieli i dłużników jest dla nas wyznacznikiem właściwie wykonanych zadań.

Zaufanie

Budowanie oraz utrzymanie zaufania z naszymi współpracownikami, partnerami oraz klientami to jeden z głównych powodów naszego zaangażowania i ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Wierzymy, że zaufanie przyspiesza procesy biznesowe i gwarantuje długotrwałe korzyści oraz współpracę w dobrej atmosferze.

DEBTUS | ul. 17 Stycznia 10, 05-500 Piaseczno, Poland
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland | NIP/VAT 123 05 35 030
tel. +48 227350278 | fax. +48 227350279 | www.debtus.pl | biuro@debtus.pl

© 2024 Debtus.pl | Wdrożenie: Conor.pl

WindykacjaRaport kredytowyUbezpieczenie należnościInne
ZLEĆ